Stolarka aluminiowa
Systemy okienno drzwiowe

Lekkie ściany osłonowe – fasady budynków

Szklane elewacje nadają budynkom nowoczesnego charakteru. Współcześnie stosuje się je na szeroką skalę w biurowcach, budynkach usługowych, siedzibach urzędów, obiektach użyteczności publicznej. Zdarzają się także przypadki wykorzystania fasad tego typu w domach jednorodzinnych. Zastosowanie szkła sprawia, że do wnętrz wpada więcej światła z możliwością jego odbicia od szyby. Ma to niebagatelne znacznie, ponieważ budynki o szklanych elewacjach to często miejsca pracy, a zwiększenie ich naświetlenia wpływa dodatnio na produktywność przebywających w nich osób. Do tworzenia fasad wykorzystujemy lekkie ścian osłonowe, które zapewniają doskonałą izolację termiczną pomieszczeń oraz wyjątkową odporność na uszkodzenia.

Bogatą ofertę naszych usług w zakresie stolarski aluminiowej uzupełnia montaż moskitier okiennych wysokiej klasy.


MC-WALL

System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 łączniki φ 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

 • szerokość wizualna słup-rygiel: 55 mm
 • możliwe do zastosowania grubości wypełnień: 1-58 mm
 • dostępna szeroka gama slupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych
 • możliwość zastosowania zlicowania tylnych ścianek słupów i rygli
 • występowanie różnych rodzajów listew maskujących, ozdobnych
 • możliwość budowania izolatorów w zależności od grubości wypełnień
 • izolatory: wersja standard oraz wersja izolatorów o podwyższonych parametrach izolacyjnych
 • nadbudowy izolatorów wykorzystywane są również do dystansów na słupach i ryglach skrajnych
 • udoskonalenie systemu połączeń ścian osłonowych z konstrukcją budowli
 • ułatwienie aplikacji fartuchów paroszczelnych i paro przepuszczalnych po obwodzie fasady zgodnie z nowymi wytycznymi montażu konstrukcji aluminiowych
 • izolacyjność termiczna Uf w przedziale 0,9-2,5 W/m2K


MC-GLASS

 • fasada semistrukturalna
 • odmiana ściany osłonowej bez widocznych zewnętrznych elementów aluminiowych (od zewnątrz widoczne są jedynie wypełnienia szklane oddzielone od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego)
 • szerokość wizualna słupa i rygla: 55 mm


FLAT WALL

System lekkiej ściany osłonowej o konstrukcji słupowo-ryglowej.

Charakterystyka systemu

 • widoczna zewnętrzna szerokość profili aluminiowych: 42 mm
 • wizualna szerokość wewnętrzna profili słupów oraz rygli: 76 mm
 • głębokość profili: 90 mm dla słupów i 95 mm dla rygli
 • typowe wypełnienia: pakiety szybowe zbudowane z szyby zewnętrznej 8 mm float hartowanej ESG i wewnętrznej szyby niskoemisyjnej 6 mm o współczynniku k= 1,1

Mocowanie szyb zespolonych w kwaterach stałych odbywa się poprzez dociski aluminiowej listwy wraz z uszczelką do tafli szyby fazowanej na krawędziach. Wypełnienia kwater otwieranych kolejne są do profili aluminiowych za pomocą silikonu strukturalnego. Wszystkie szyby zespolone klejone są slikonem odpornym na działanie promieniowania UV.

 • konstrukcje aluminiowo-szklane zawierają okna uchylne oraz kwatery stałe: w przypadku kwater otwieranych do wewnątrz występują kwatery rozwierne, uchylne lub rozwierno-uchylne.
 • okucia: firma WSS; skrzydła wyposażone są w zawiasy ukryte, obsługiwane są przy pomocy klamki.
 • uszczelnienie: po zewnętrznym obwodzie konstrukcji aluminowo-szklanych. 2 warstwy uszczelnienia: wewnętrzna warstwa paroizolacyjna i zewnętrzna warstwa wykonywana z fartucha EPDM

Mocowanie do konstrukcji budynku odbywa się poprzez systemowe wsporniki. Zaletą tego rozwiązania jest to, że do zewnątrz powstaje efekt płaskiej, gładkiej tafli szyby i profili aluminiowych. Wszystkie elementy zewnętrzne: aluminiowe listwy dociskowe i maskujące, wypełnienia szklane, ewentualne okładziny kamienne lub tynk leżą w jednej płaszczyźnie. Nie ma elementów "odstających" poza lico ściany. W tym rozwiązaniu uzyskujemy efekt ściany strukturalnej.
TANAGRA

 • system słupowo-ryglowy
 • lekka ściana osłonowa oparta na wykorzystaniu tego samego profila zarówno na słupy, jak i na rygle- długość oferowanych profili dostosowana jest do indywidualnych potrzeb danego obiektu w celu zminimalizowania odpadu materiału
 • zastosowanie specjalnych teleskopowych łączników słup-rygiel usytuowanych w tylnej komorze profila, oprócz ekonomii w zastosowanym materiale, pozwala skrócić i ułatwić cenny czas prefabrykacji i montażu
 • system TANAGRA charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną
 • dostępna szeroka gama profili ryglowo-słupowych (typoszereg zmieniający co 10 lub 20 mm), pozwala na bardzo precyzyjne dobranie kształtownika, który będzie spełniał wymagania wytrzymałościowe.